PREDSTAVUJEME DIREKT INTERAKTIV

Direkt interaktiv je nová aktualizovaná podoba obľúbenej učebnice nemčiny Direkt neu pre stredné školy v tlačenej a interaktívnej podobe.

Tri diely učebnice s integrovaným pracovným zošitom dovedú žiakov na úroveň B1 (A1/A2, A2, B1) podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky. Každý z týchto dielov obsahuje cielenú prípravu na súčasnú podobu maturitných skúšok.

Učebnice Direkt interaktiv boli schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.