Klassnyje druzja
Классные друзья

Klassnyje druzja je súbor výučbových materiálov pre základné školy a osemročné gymnáziá, ktorý bol vytvorený skúseným tímom autorov a redaktorov vydavateľstva Klett.

Komplet Klassnyje druzja je určený pre žiakov 7.- 9. tried základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií, ktorí so štúdiom ruského jazyka začínajú. Trojdielny komplet dovedie žiakov na úroveň A1 (A1 +) podľa SERR a pokryje tri roky štúdia pri dotácii 2 hodiny týždenne.

Všetky 3 diely učebnice Klassnyje druzja (Klassnyje druzja 1, Klassnyje druzja 2, Klassnyje druzja 3) boli schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.