Klett Maximal interaktiv - úvodní foto

Klett Maximal interaktiv

Klett Maximal interaktiv je unikátny projekt učebných materiálov pre základné školy a osemročné gymnáziá, ktorý bol vytvorený medzinárodným tímom autorov a redaktorov spoločnosti Klett Gruppe. Nejedná sa o obyčajnú kópiu zahraničnej učebnej série, na vývoji kompletu od začiatku spolupracovali slovenskí autori a redaktori.

Komplet Klett Maximal interaktiv je určený pre žiakov druhého stupňa základných škôl a zodpovedajúcich ročníkov osemročných gymnázií.  Plne korešponduje s požiadavkami RVP a medzinárodných skúšok príslušnej úrovne (GI, DSD, ÖSD).

Učebnice Klett Maximal interaktiv boli schválené Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.