Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.
Němčina Střední školy Aspekte junior


B1 B2 C1 Tituly pro učitele

Metodické materiály
Ostatní (zdarma)

Aspekte junior bol vyvinutý na základe odporúčania Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky a s pomocou voliteľných popisov z Profile deutsch. Diel 1 (B1 plus) zaisťuje a prehlbuje znalosti úrovne B1 a uľahčuje prechod na úroveň B2. Diely 2 a 3 pokrývajú úrovne B2 a C1.

Hlavným bodom je orientácia na žiaka, zahrnutie oblastí života a situácií, s ktorými sa žiaci stretávajú, aj podpora samostatného učenia. Na tomto základe boli vybrané témy a typy textov a z nich odvodená gramatika, rečové prostriedky a slovná zásoba, aj sprostredkovanie učebných stratégií.

Aspekte junior od samého začiatku ponúka integrovanú prípravu na skúšky v učebnici a v pracovnom zošite. Každá kapitola pracovného zošita obsahuje tréning výslovnosti zodpovedajúci danej úrovni.

Autentické filmy na DVD, ktoré sú súčasťou učebnice aj regionálne portréty na konci každej kapitoly, motivujú žiakov a podávajú rôznorodý obrázok o nemecky hovoriacich krajinách.

Aspekte junior prijíma nový aspekt témy kapitoly v každom module a rozvíja zručnosti a jazykové akcie s rôznym zameraním. Týmto spôsobom sú zaručené rôznorodé a motivujúce lekcie.

Plánovanie lekcie tiež uľahčujú rámčeky s cieľom výučby na začiatku kapitoly s odkazom na moduly a jednoznačná identifikácia zručností v moduloch, ďalšie úlohy v cvičebnici pre činnosti v učebnici sú jasne identifikované. Príručka pre učiteľov ponúka tiež kompaktného sprievodcu pre výučbu so všetkými materiálmi učebnice. Digitálna učebnica navyše umožňuje jednoduchšiu prípravu lekcie a plynulé vyučovanie - DVD-ROM integruje na jednom disku učebnicu a cvičebnicu, príručku pre učiteľa, audio, videá, interaktívnu tabuľu, prepisy a predlohy pre kopírovanie.

Štruktúra učebnice

Učebnica sa skladá z 10 kapitól, ktoré sa skládajú z týchto častí:

  • Dvojstrana s veľkými obrázkami a textami, ktoré umožňujú komunikatívny úvod do témy kapitoly.
  • 4 moduly k rôznym aspektom témy kapitoly. Všetky moduly sa tiež zameriavajú na minimálne dve jazykové zručnosti. V module 1 a 3 je vždy prehľadne spracovaná a použitá gramatika v kontexte.
  • Portrét regionálnych zaujímavých osôb, inštitúcií alebo podnikateľských nápadov z nemecky hovoriacich krajín.
  • Systematický prehľad gramatiky.
  • Dvojstrana k filmu odpovedajúca téme kapitoly, ktorá stimuluje komunikáciu a interakciu v kurze. 

V prílohe učebnice nájdete prehľad najdôležitejších fráz a gramatiky danej úrovne.

Učebné materiály zdarma ako sú napr. online cvičenia, glosáre atď. nájdete pod „Online-Material/Downloads“.

foto
EAN: 9783126052504
Predajná cena: 19,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
16,92 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052511
Predajná cena: 14,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
12,67 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052535
Predajná cena: 31,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
30,31 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052627
Predajná cena: 36,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
35,06 € s DPH
Nahrazeno NP00860526201

foto
EAN: 9783126052528
Predajná cena: 18,90 €
Vaša cena so zľavou 0%:
18,90 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052542
Predajná cena: 20,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
17,77 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052559
Predajná cena: 16,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
14,37 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052573
Predajná cena: 31,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
30,31 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052634
Predajná cena: 39,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
37,91 € s DPH
Nahrazeno NP00860526301

foto
EAN: 9783126052566
Predajná cena: 16,90 €
Vaša cena so zľavou 0%:
16,90 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052580
Predajná cena: 22,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
19,47 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052597
Predajná cena: 16,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
14,37 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052610
Predajná cena: 32,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
31,26 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126052641
Predajná cena: 39,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
37,91 € s DPH
Nahrazeno NP00860526401

foto
EAN: 9783126052603
Predajná cena: 16,90 €
Vaša cena so zľavou 0%:
16,90 € s DPH
ks