Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.
Nemčina Druhý stupeň základných škôl a viacročné gymnáziá Logo!

Logo!
Nemčina pre žiakov od 10 rokov s rýchlejšou progresiou napriek nízkej týždennej hodinovej dotácii. Koncepcia s jasnou štruktúrou lekcií, malými porciami učiva a krátkými úlohami. Precvičovanie všetkých jazykových zručností pomocou gramatických klipov, ktoré podporujú vizuálne porozumenie nového učiva, a veľkého množstva praktických projektov. Obsahuje videá s reáliami nemecky hovoriacich krajín, cvičenie so sebahodnotením, podporuje autonómne učenie a individualizáciu, intenzívnu a cielenú prípravu na skúšky Fit, DSD I, KID, Zertifikat B1.

Učebnica kompletu obsahuje 16 krátkych lekcií s tematickou slovnou zásobou vo forme obrázkového slovníka. Novinkou sú až tri úlohy z oblasti CLIL, ďalej mediácie, projekt a film v každej lekcii.

Pracovný zošit s identickou štruktúrou ako v učebnici obsahuje úlohy s vnútornou diferenciáciou, úlohy určené k samostatnej práci, k príprave na skúšky a nácviku jazykových zručností. Slovná zásoba je na konci každej lekcie. K pracovnému zošitu sú spracované online cvičenia a online kvízy Kahoot!

Intensivtrainer ponúka dodatočné precvičovanie slovnej zásoby, jazykových obratov, gramatiky, pravopisu.

Metodická príručka obsahuje didaktické tipy, hravé precvičovanie, vnútornú diferenciáciu, odporúčanie pre realizáciu online výučby, kopírovateľné predlohy.

Digitálny učebný balíček obsahuje učebnicu, pracovný zošit, nahrávky a videá, doplnkový materiál a metodickú príručku, lištu nástrojov s interaktívnymi obrázkami pre hravú výučbu.

 
foto
EAN: 9783126053846
Predajná cena: 21,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
18,62 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126053853
Predajná cena: 16,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
14,37 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126053877
Predajná cena: 10,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
9,27 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126053860
Predajná cena: 19,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
16,92 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126054003
Predajná cena: 13,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
11,82 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126053815
Predajná cena: 10,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
9,27 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126053891
Predajná cena: 13,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
11,82 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126053839
Predajná cena: 10,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
9,27 € s DPH
ks