Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.
Nemčina Druhý stupeň základných škôl a viacročné gymnáziá Wir alle

Wir alle
Metodické materiály
down Pomôcka pre tvorbu ŠkVP (zdarma)
down Vzorová lekcia (zdarma)
down Počúvania (zdarma)
down Doložka MŠVVaŠ SR (zdarma)
down Slovníček (zdarma)
down Obsah titulu (zdarma)
down Ostatné (zdarma)
down Metodické materiály (registrovaní)
down Kopírovateľné predlohy (registrovaní)
down Počúvania pre učiteľov (registrovaní)
 • Učebný komplet nemeckého jazyka pre 2. stupeň základných škôl a nižšie ročníky viacročných gymnázií
 • Ideálny pre výučbu od 6. (7.) do 9. ročníka s dvoj až trojhodinovou dotáciou
 • Je možné nadviazať štvrtým monolingválnym dielom na úrovni B1
 • Každý diel obsahuje učebnicu a farebný pracovný zošit
 • Koncept stavia na tradične poňatej výučbe a štruktúrovanej gramatike so slovenským vyvodením
 • Mierna progresia pri preberaní nového učiva a gramatiky
 • Dôraz na reálie nemecky hovoriacich krajín s využitím interkultúrneho presahu do Slovenskej republiky
 • Jednoduché hovorené cvičenia pre zažitie úspechu
 • Didaktizované videá s hlavnými hrdinami z prostredia Berlína a gramatické klipy
 • Práca s pesničkami, autentickými materiálmi a ďalšie aktivity postavené na reálnych situáciách
 • Prehľadný slovníček s príkladovými vetami v učebnici aj v pracovnom zošite vrátane audio verzie vo formáte MP3
 • Dostupná elektronická podpora na portáli iklett.vydavatelstvoklett.sk pre vyučujúcich aj žiakov
 • Online cvičenia, kvízy Kahoot! a ďalšie metodické doplnkové materiály s testami, výsledkami cvičení alebo kopírovateľnými pracovnými listami
foto
EAN: 9788073973629
Predajná cena: 9,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
8,42 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9788073973636
Predajná cena: 8,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
7,57 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126740050
Predajná cena: 12,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
10,97 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9788073973735
Predajná cena: 1,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
1,62 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9788073973643
Predajná cena: 19,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
18,91 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9788073973940
Predajná cena: 9,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
8,42 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9788073973957
Predajná cena: 8,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
7,57 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9788073973964
Predajná cena: 19,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
18,91 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9783126740111
Predajná cena: 12,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
10,97 € s DPH
ks 

foto
EAN: P0031
Predajná cena: 1,29 €
Vaša cena so zľavou 5%:
1,23 € s DPH
ks