Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.
Nemčina Stredné školy d.leicht

d.leicht
Metodické materiály
down Pomôcka pre tvorbu ŠkVP (zdarma)
down Počúvania (zdarma)
down Doložka MŠVVaŠ SR (zdarma)
down Slovníček (zdarma)
down Obsah titulu (zdarma)
down Metodické materiály (registrovaní)
down Testy (registrovaní)
down Kopírovateľné predlohy (registrovaní)
down Didaktické plagáty (placené)
 • Komplet pre výučbu nemčiny ako druhého cudzieho jazyka na stredných školách
 • Štyri diely učebnice s integrovaným pracovným zošitom. Unikátny kód pre prístup do interaktívneho prostredia na vyžiadanie zdarma
 • Miernejšia progresia preberanej gramatiky aj slovnej zásoby
 • Dôraz na porozumenie počutému, prácu s obrázkami i fotografiami a aktívne zapojenie do výučby
 • Témy reflektujúce súčasný svet mladých ľudí
 • Použitie živého a aktuálneho jazyka
 • Nenásilné spracovanie reálií s využitím videí alebo tvorivých projektov
 • Hlavní hrdinovia sprevádzajúci každú lekciu v rámci komiksu a didaktizovaných videí
 • Slovenské vysvetlenie gramatiky, systematické prehľady aj záverečné gramatické zhrnutie
 • Slovníček v tlačenej aj audio verzii
 • Úlohy typu Binnendifferenzierung pre ľahšiu prácu s heterogénnou skupinou
 • Bohatá interaktívna podpora na portáli mCourser pre učiteľov aj žiakov 
 • Možnosť správy virtuálnych tried, vrátane zadávania a vyhodnocovania úloh
 • Ľahké používanie na tabletoch, inteligentných telefónoch alebo počítačoch
 • Prepracované metodické materiály s pracovnými listami, kopírovateľnými predlohami a s testami
foto
EAN: 9788073972189
Predajná cena: 18,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
16,07 € s DPH
ks 

foto
EAN: K0040
Predajná cena: 1,00 €
Vaša cena so zľavou 5%:
0,95 € s DPH
ks 

foto
EAN: K0033
Predajná cena: 1,00 €
Vaša cena so zľavou 5%:
0,95 € s DPH
ks 

foto
EAN: K0030
Predajná cena: 1,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
1,81 € s DPH
ks 

foto
EAN: 8595202600933
Predajná cena: 29,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
28,41 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9788073972622
Predajná cena: 18,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
16,07 € s DPH
ks 

foto
EAN: K0047
Predajná cena: 1,00 €
Vaša cena so zľavou 5%:
0,95 € s DPH
ks 

foto
EAN: K0083
Predajná cena: 1,00 €
Vaša cena so zľavou 5%:
0,95 € s DPH
ks 

foto
EAN: K0045
Predajná cena: 1,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
1,81 € s DPH
ks 

foto
EAN: 8595202600940
Predajná cena: 29,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
28,41 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9788073972875
Predajná cena: 18,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
16,07 € s DPH
ks 

foto
EAN: K0082
Predajná cena: 1,00 €
Vaša cena so zľavou 5%:
0,95 € s DPH
ks 

foto
EAN: K0081
Predajná cena: 1,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
1,81 € s DPH
ks 

foto
EAN: 8595202601022
Predajná cena: 29,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
28,41 € s DPH
ks 

foto
EAN: 9788073973063
Predajná cena: 18,90 €
Vaša cena so zľavou 15%:
16,07 € s DPH
ks 

foto
EAN: 8595202601046
Predajná cena: 29,90 €
Vaša cena so zľavou 5%:
28,41 € s DPH
ks 

foto
EAN: P0022
Predajná cena: 1,00 €
Vaša cena so zľavou 5%:
0,95 € s DPH
ks