Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Kontakty

Potrebujete rýchlo čokoľvek vyriešiť?
Martin Tlustý
objednávky, fakturácie a reklamácie
info@klett.sk
+421 904 008 552
Zuzana Fuseková
žiadosti o vzorové výtlačky, učiteľské a žiacke kódy - prístupy na mcourser.cz a iklett.vydavatelstvoklett.sk
podpora@klett.sk
zuzana.fusekova@klett.sk
+421 911 408 005
Elen Matúšová
vedúca oddelenia back-office

elen.matusova@klett.cz
+420 233 084 110

Obchodné oddelenie

Odborná redakcia

Vývoj interaktívnych materiálov

Marketingové oddelenie

Sklad

Vedenie spoločnosti