Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Klett Klett blog Novinky z Klettu Akreditovaný vzdelávací program a jeho úspech

Akreditovaný vzdelávací program a jeho úspech
19.2.2024

V týchto dňoch prebieha už druhé kolo akreditovaného vzdelávacieho programu ,,Využitie vzdelávacích platforiem, webových nástrojov a aplikácií vo vyučovaní nemeckého jazyka so zameraním na gramatiku a slovnú zásobu". Absolventi prvého vzdelávania boli nadmieru spokojní, kapacita miest sa nám naplnila aj po druhýkrát pomerne rýchlo, a preto naša pre program zapálená Milina Muzikářová sa rozhodla v programe pokračovať. Už teraz vieme s určitosťou povedať, že sa môžete tešiť aj na opätovné júnové vyhlásenie vzdelávania. Ak Vám budú vyhovovať zvolené termíny, nič nebude brániť tomu sa záväzne prihlásiť. O všetkom Vás budeme dostatočne vopred informovať. 

Zaujímavosťou naďalej zostáva, že tak ako aj aktuálne prebiehajúci akreditovaný vzdelávací program, tak aj júnový termín bude možné financovať z Plánu obnovy a odolnosti určeného pre pedagógov. Termíny realizácie jednotlivých druhov vzdelávaní ako aj záväzne termíny na vyplnenie a odoslanie elektronického prihlasovacieho formulára sú podrobne popísané v metodickom usmernení č. 3 bod 8. TU. Odporúča sa, aby oprávnená škola vyplnila a odoslala elektronický prihlasovací formulár bezodkladne po preplatení nákladov na individuálny profesijný rozvoj konkrétnemu pedagogickému zamestnancovi alebo odbornému zamestnancovi. Predíde tak možnému neschváleniu refundácie z dôvodu vyčerpania prostriedkov mechanizmu. 

Viac informácií k čerpaniu prostriedkov mechanizmu POO, poskytnutých na individuálny profesijný rozvoj v roku 2024, nájdete TU

Elektronický prihlasovací formulár – M3 - Podklad pre refundáciu nákladov na individuálny profesijný rozvoj z prostriedkov mechanizmu POO nájdete TU

 

Váš tím Vydavateľstva Klett
zpět