Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Akreditovaný program inovačného vzdelania pre učiteľov nemeckého jazyka


Termín vzdelávania: od 25.9.2024 do 29.11.2024
Typ vzdelávania: inovačné
Počet účastníkov na vzdelávanie: 25
Vzdelávací program: Využitie vzdelávacích platforiem, webových nástrojov a aplikácií vo vyučovaní nemeckého jazyka so zameraním na gramatiku a slovnú zásobu
Miesto konania vzdelávania: Online – ZOOM

Cena za program inovačného vzdelávania: 129 € vrátane DPH

Evidenčné číslo vzdelávania: 22/2022-IV
Platnosť: do 23.mája 2027
Spôsob ukončenia vzdelávania: záverečná prezentácia pred trojčlennou komisiou
Rozsah prezenčne (online): 20
Rozsah dištančne: 30
Rozsah spolu: 50
Autor: Mgr. Milina Muzikářová, PhD.
Garant: Mgr. Milina Muzikářová, PhD.
Odborný konzultant programu: doc. PaedDr. Monika Hornáček Banášová, PhD.
Potvrdenie o oprávnení na poskytovanie inovačného vzdelávania: zde

Cieľová skupina:
  • učiteľ prvého stupňa základnej školy
  • učiteľ druhého stupňa základnej školy
  • učiteľ strednej školy
  • učiteľ základnej umeleckej školy

Kariérový stupeň:
  • začínajúci pedagogický zamestnanec
  • samostatný pedagogický zamestnanec
  • pedagogický zamestnanec s prvou atestáciou
  • pedagogický zamestnanec s druhou atestáciou
  • učiteľ jazykovej školy

Prihláška

Prihlásiť sa môžete tu: Webinár

Hodnotenia našich absolventov si môžete prečítať tu

Formulár pre recenzie účastníkov