Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Klett Klett blog Novinky z Klettu Klett Group: vzdelávanie pre udržateľný rozvoj

Klett Group: vzdelávanie pre udržateľný rozvoj
9.2.2024
foto

Klett Group sa okrem klimatickej neutrality zameriava tiež aj na vzdelávanie v oblasti udržateľného rozvoja (ESD). Naše vzdelávacie materiály určené pre všetky inštitúcie od škôlok až po univerzity integrujú ESD, aby sme povzbudili udržateľné myslenie a chovanie naprieč spoločnosťou. Veríme, že ako jedna z vedúcich vzdelávacích skupín v Európe pomáhame formovať udržateľné povedomie nielen u študentov, ale aj ich vyučujúcich.

Chceme byť vnímaní ako propagátori ESD, a preto sme zahájili implementáciu ESD projektov vo všetkých našich spoločnostiach. Naším cieľom je, aby ESD bola neodmysliteľnou súčasťou všetkého, čo robíme, a aby sme sa v tejto oblasti stali vzorom aj pre ďalšie vzdelávacie inštitúcie. 

Z tohto dôvodu boli v rámci našich spoločností menovaní ESD ambasádori, ktorí na projektoch ESD spolupracujú, podporujú ich a vzájomne zdieľajú všetky dôležité informácie. To všetko sa odohráva pod záštitou kancelárie, ktorú Ernst Klett AG zriadila a ktorá týmito aktivitami inšpiruje a motivuje celú našu sieť.

S veľkou pokorou záväzok k zelenej transformácii prijímame a veríme, že spoločne dosiahneme pozitívnych zmien.
zpět