Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Klett Klett blog Novinky z Klettu Otvorený list k rozhodnutiu o výučbe druhého cudzieho jazyka

Otvorený list k rozhodnutiu o výučbe druhého cudzieho jazyka
5.6.2024
foto

Súhlasíme s otvoreným listom adresovaným ministrovi školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR, JUDr. Ing. Tomášovi Druckerovi. Tento dokument vyjadruje nesúhlas s úpravou, akou je finalizované rozhodnutie o budúcnosti výučby druhého cudzieho jazyka v systéme stredného školstva vzdelávania v Slovenskej republike, t.j. v súvislosti s inovovaným Štátnym vzdelávacím programom pre odborné vzdelávanie a prípravu, v rámci ktorého tento predmet nezostáva zachovaný ako voliteľný. 

Zdôrazňujeme potencionálne dopady tohto rozhodnutia na budúce generácie i význam zachovania viacjazyčnosti ako kľúčovej súčasti nášho vzdelávacieho systému. Podrobnosti nájdete v priloženom dokumente, ktorý prináša dôležitý pohľad na túto aktuálnu tému.

 

PREZRIEŤ OTVORENÝ LIST

 
zpět