Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Klett Klett blog Klett Ponuka pre učiteľov ruského a nemeckého jazyka na 2. stupni ZŠ

Ponuka pre učiteľov ruského a nemeckého jazyka na 2. stupni ZŠ
13.9.2021

ZAPOŽIČANIE Klassnyje druzja a Maximal interaktiv

Učebnice Klassnyje druzja 1, 2 alebo 3 a Maximal interaktiv 1, 2  alebo 3 škole zapožičiame na dva školské roky.

Po dvoch rokoch sa môže škola rozhodnúť, či nám učebnice vráti (s obvyklým opotrebením) alebo si ich odkúpi za zostatkovú cenu, čiže za 2,23 € (Klassnyje druzja) a  2,47€ (Maximal interaktiv). Podmienkou zapožičania je kúpa pracovného zošita za cenu v prípade Klassnyje druzja 6,90 € a v prípade učebnice Maximal interaktiv 6,90 €. Počet zapožičaných učebníc bude ten istý, ako počet zakúpených pracovných zošitov.

Viac o učebnej sade Klassnyje druzja a všetkých jej doplnkových materiáloch nájdete na:

vydavatelstvoklett.sk/klassnyje-druzja

https://vydavatelstvoklett.sk/eshop/klassnyje-druzja-lang-7-seg-150-c-10224.html?from=0

Viac o učebnej sade Maximal interaktiv a všetkých jej doplnkových materiálov nájdete na: 

vydavatelstvoklett.sk/kmi

https://vydavatelstvoklett.sk/eshop/klett-maximal-interaktiv-lang-6-seg-134-c-10107.html?from=0

 

Veľmi radi zodpovieme na akékoľvek Vaše otázky a tešíme sa na spoluprácu.
zpět