Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Klett Klett blog Novinky z Klettu Pozvánka na septembrový akreditačný program

Pozvánka na septembrový akreditačný program
4.6.2024
foto

 

Pozývame Vás na akreditované vzdelávanie s názvom Využitie vzdelávacích platforiem, webových nástrojov a aplikácií vo vyučovaní nemeckého jazyka so zameraním na gramatiku a slovnú zásobu, ktoré sa uskutoční počas jesene so začiatkom v stredu 25. septembra 2024 od 16:00 a je určené pre pedagogických zamestnancov, učiteľov nemeckého jazyka. Akreditovaný program bude prebiehať v online podobe Zoom a o ďalšom plánovaní stretnutí budete informovaní priamo na tomto úvodnom vzdelávaní. Autorom a garantom bude Mgr. Milina Muzikářová, PhD. 

Hlavným cieľom programu je prehĺbenie, rozšírenie a inovácia profesijných kompetencií učiteľov nemeckého jazyka v oblasti využívania bezplatných webových nástrojov a aplikácií pri tvorbe didaktického materiálu na vyučovanie so zameraním na gramatiku a slovnú zásobu. Účastníci získajú prehľad o nových a inovatívnych spôsoboch organizácie činností v rámci vyučovania a učenia sa. Získajú zručnosť pri práci s webovými nástrojmi a aplikáciami (Kahoot!, Wordwall, Learningapp, Padlet ai. ), posilnia si svoje digitálne zručnosti pri tvorbe didaktických materiálov na vyučovanie nemeckého jazyka a naučia sa plánovať a projektovať vyučovanie vďaka novým technológiám.

Vzdelávanie je akreditované MŠVVaŠ SR a cena pre jedného účastníka je 129 € vrátane DPH (počet miest je obmedzený). Možné financovať z mechanizmu Plánu obnovy a odolnosti určeného pre pedagógov, ktoré poskytuje MŠVVaŠ SR. 

 

PRIHLÁSIŤ SA NA AKREDITOVANÉ VZDELÁVANIE
zpět