Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Klett Klett blog Klett Strieborná medaila BELMA pre Direkt interaktiv

Strieborná medaila BELMA pre Direkt interaktiv
30.8.2021
foto

Nesmierne si toto ocenenie vážime. Je výsledkom práce našich autorov Mgr. Lenky Kovačkovej a Ing. Tomáša Černého, odbornej redaktorky Mgr. Lenky Helískovej, vývojového tímu interaktívneho prostredia pod vedením Mgr. Václava Hoďáka a širokého tímu učiteľov nemeckého jazyka, s ktorými sme na vývoji spolupracovali. Ďakujeme všetkým, ktorí nám túto cenu pomohli získať.

Veľké poďakovanie patrí všetkým, ktorí podľa našich učebníc vyučujú, používajú naše materiály a sú našimi priaznivcami, či už dlouhodobo alebo zatiaľ len krátko.

Viac informácií o cenách Belma získate tu

A čo porotu na Direkt interaktiv zaujalo?

Členovia poroty predovšetkým upozornili na:

  • obsiahly výučbový materiál s interaktívnou podporou a množstvom doplnkových komponentov
  • dôraz na aktuálnosť a čo najväčšiu blízkosť veku žiakov
  • množstvo rozmanitých cvičení, z ktorých si žiak - na základe diferenciácie - vyberie tie najvhodnejšie
  • obsiahla, graficky prehľadná metodická podpora učiteľa vrátane reálií a kopírovateľných predlôh
  • atraktívna interaktívna podpora s množstvom doplnkových cvičení
  • vhodné použitie materinského jazyka
  • dôraz na rôznorodé párové a skupinové aktivity vedúce k zvýšeniu motivácie žiakov

 
zpět