Prinášame nápady. Zdieľame skúsenosti.

Klett Klett blog Jak vzděláváme Výchova je především vztah

Výchova je především vztah
27.10.2023
foto

Troufám si tvrdit, že když vypnete internet, přestanete sledovat všechny rodičovské diskuze, "ověřené" návody, jak být dobrý rodič, a dokonce když přestanete číst většinu psychologických článků o výchově i "nevýchově" a „dovýchově“, bude vašim dětem s vámi lépe. Základ výchovy není v praktikování dobrých rad, pouček, zkušeností druhých lidí s jejich dětmi, o striktním dodržování pravidel ani o volnosti bez pravidel. Ve výchově jde o vztah. Jde o snahu vnímat, jak se mé dítě či můj dospívající cítí a co právě teď nejvíc potřebuje. Jde o odvahu nechat jej projevit autentické emoce a unést je, podporovat jej v mnoha malých samostatných krocích a rozhodnutích, ale zároveň jde také o vnímavost vůči nebezpečí a přiměřenou ochranu ve chvíli, kdy už by rozlišovací schopnosti dítěte nemusely stačit. Ve výchově nejde o dokonalost. Právě snaha o dokonalost a dodržování všeho možného (a někdy dle mého názoru i dost nemožného), co někdo někde doporučil, stresuje rodiče nejvíc. Spolu s tím jde ruku v ruce nejistota, pochybnosti o sobě, svých reakcích, pocitech i vztahu, který s dítětem máme. 

Výchova stojí na tom, že jsem dítěti k dispozici v období, kdy mě potřebuje. Vychází z mé snahy mu porozumět, ale také ze schopnosti unést, že mu dost často nerozumím a že někdy o mou přítomnost a blízkost nestojí. Je v ní podstatné to, že dítěti svými postoji a reakcemi dávám najevo, že jsou jeho názory (jakkoliv odlišné od těch mých) brány vážně a jeho pocity (jakkoliv nepochopitelné pro člověka s řadou životních zkušeností) nejsou bagatelizovány. Stojí na tom, že vím či se snažím pochopit, z čeho má strach, kde jsou jeho citlivá místa, jaký má temperament, kolik potřebuje aktivit a kolik klidu a samoty. Výchova stojí i na tom, že i já jako rodič beru své vlastní myšlenky, strachy, emoce a potřeby vážně a nebojím se je v přiměřené a pro dítě neohrožující míře dát najevo. Že jej učím, jak je cenné a láskyhodné nejen ono, ale i já, další členové rodiny a lidé kolem. Výchova je i o spolupráci a sdílení. O podpoře i žádosti o pomoc. Je o citlivosti vůči tomu, jestli mé dítě může být samo sebou, nebo jestli jej jako rodič tlačím někam, kde mu není dobře a kde uspokojuji spíše své vlastní potřeby. Ve sportu, ve škole, ve volném čase, v míře sdílení, v chování… 

Můžeme vychovat dítě, na které budeme pyšní kvůli jeho skvělým výkonům ve všech oblastech, kterým se bude věnovat. Ale to stejné dítě bude dělat pouze to, co chceme, a bude se přitom tvářit tak, že je to jeho vůle z obavy, aby nás nezklamalo a abychom jej měli rádi. Můžeme vychovat dítě, které nás bude ve skrytu duše nenávidět, které bude vystresované z toho, že nepodá dobrý výkon, které bude věřit, že námi nastavené "laťky jsou dobré a tím, kdo je v celém tom mechanismu špatný a nedostačující, je ono samo. Ano, můžeme mít dítě, které bude ubližovat samo sobě, které bude zažívat chvíle zoufalství při stavech paniky, které nebude jíst, aby se vyhnulo poznámkám o své váze, postavě, aby mohlo dál dělat vysněný balet či aerobik, aby bylo „dokonalé“…

Naše děti nás skutečně výrazně potřebují jen omezený čas, než dospějí (nenastanou-li nějaké mimořádné okolnosti). V tomto čase není důležité, abychom jim říkali věty, které doporučil nějaký psycholog nebo kouč. V tomto čase je důležité, abychom tady pro ně byli. Abychom nad nimi přemýšleli. Abychom míň mluvili a víc poslouchali, když si s nimi povídáme. Abychom my sami dokázali odložit mobily a notebooky a dokázali alespoň trochu omezit negativní vliv těchto zařízení na mozky vlastních potomků. Výchova je dřina. Je to věčné balancování mezi tím, co už je moc a co je málo, tím, co potřebuješ ty, co já a co ostatní, mezi tím, co je a co není důležité, tím, kdy je dobré ustoupit a kdy být neústupný, kdy podpořit a kdy nechat prožít neúspěch a důsledky určitého chování, kdy omezit, abychom ochránili, a kdy důvěřovat, že potomek něco zvládne sám. 

Psychická odolnost našich dětí pramení předně z toho, že jsou v bezpečí. Že jsou s námi v bezpečném vztahu. Že jsme jim nablízku a svět je předvídatelný. Že je zpočátku všechno na nás, ale postupně jim podle toho, jak dozrávají, předáváme víc a víc zodpovědnosti a podporujeme je v samostatnosti. Pocit bezpečí a jistota, kterou v nás mají, pramení ze vztahu. Z naší lásky k nim. Z našeho přijetí toho, že jsou takové, jaké jsou. Z toho, že nás jejich pocity zajímají víc než jejich výkony. Že je pro nás náš vztah s nimi důležitější než to, co si řeknou druzí. 

Přeji vám, ať se dokážete oprostit od toho, co a jak dělají lidé ve vašem okolí a co je považováno za normu, ať vás nestrhne žádný aktuální proud „moderní“ výchovy či nevýchovy, ať dokážete být sví. A až budou vaše děti dospělé, ať mezi vámi ten vybudovaný vztah přetrvá i ve všech krizových obdobích, která mohou přijít. To nejdůležitější, co bude vaše dítě zpětně hodnotit, jsou převažující pocity, které vůči vám a s vámi mělo. Na to, jestli mělo v osmé třídě trojku z písemky si vzpomene jen v tom případě, že kvůli tomu bylo doma dusno. Na to, jestli jste jej většinou odbyli, když za vámi přišlo s nějakým problémem, pravděpodobně nezapomene. Nesnažte se být dokonalí. Ale snažte se i při důslednosti a nastavování pravidel vnímat, vcítit se a naslouchat. Přesně tohle totiž vaše děti potřebují.

Mgr. et Mgr. Eva Martináková
zpět